poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rusza XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności BudowlanychRusza XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Dnia 22.11.2022r. odbył się etap szkolny XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Do konkursu przystąpili uczniowie z klas III i IV Technikum Budowlanego.

Olimpiada obejmowała pytania teoretyczne, w tym testowe oraz zadania otwarte.

Uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wyniki w szkolnym konkursie będą reprezentować szkołę w eliminacjach okręgowych w dniu 04.03.2023 r. w Wieluniu.

Najwyższe wyniki w etapie szkolnym uzyskali uczniowie:

  1. Kania Mateusz klasa IV Technikum Budowlanego 25,5pkt
  2. Kłobut Mateusz klasa IV Technikum Budowlanego 24pkt
  3. Jaroch Martyna klasa IV Technikum Budowlanego 22pkt

Do kolejnego etapu przystąpią uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani przez komisję Okręgową. Tę informację opublikujemy niebawem.

Dlaczego warto brać udział w olimpiadzie?

7.2.   Podstawą prawną uprawnień finalistów i laureatów jest ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010, z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Na jej podstawie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w ogłaszanym w Biuletynie Informacji Publicznej Komunikacie w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wykaz olimpiad tematycznych (zawodowych) i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego (do 31 października 2027 r. również z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie), nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. Preferencje laureatów i finalistów Olimpiady w przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego regulują uchwały senatów szkół wyższych.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach i edycjach.


Skip to content