poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rozpoczęto realizację projektu rozbudowy „Staszica”Rozpoczęto realizację projektu rozbudowy „Staszica”

Rozpoczęto realizację projektu  pod nazwą  „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Wieruszowie” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś. PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA, PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie powiatu wieruszowskiego poprzez budowę budynku pasywnego. Przedmiotem projektu jest budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie jako obiektu demonstracyjnego spełniającego standardy budynku pasywnego.
Budynek pasywny to taki, do którego budowy wykorzystywane są systemy o lepszych parametrach izolacji cieplnej niż w przypadku budynków standardowych, a nawet energooszczędnych. W gruncie rzeczy budynek  pasywny jest rodzajem budynku energooszczędnego, przy czym projektowany jest tak, by pasywnie, czyli w sposób bierny, pozyskiwał energię z otoczenia (bez użycia aktywnych instalacji grzewczych).
Wartość projektu: 10 087 562,10 zł, dofinansowanie: 5 898 445,95 zł, wkład własny: 4 189 116,15 zł.
Budynek mieścić będzie: 10 sal lekcyjnych i pracownię CNC, pokój nauczycielski, pokój pedagoga szkolnego, szatnie szkolne z  indywidualnymi szafkami, zaplecze sanitarne, dwie klatki schodowe + winda, pomieszczenia techniczne (do obsługi budynku) oraz 9 pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej + gabinet dyrektora poradni, sekretariat, pomieszczenia sanitarne, socjalne.  
Planowany termin oddania budynku: kwiecień 2021.
Wykonawcą projektu i robót budowlanych jest: Grupa Ekoenergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawuje: Neoenergetyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa.


Skip to content