poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Technik mechanik


Technik mechanik to zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac jakie może wykonywać technik mechanik jest bardzo duży. Zawód technik mechanik jest zawodem szeroko profilowym. Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie.

10 powodów dla, których warto uczyć się w Technikum Mechanicznym:

  • wraz z rozwojem technicznym wzrasta zapotrzebowanie na techników mechaników
  • wykształcenie technika mechanika daje możliwość zatrudnienia w wielu dziedzinach przemysłu i usług
  • technik mechanik może studiować na wielu kierunkach studiów technicznych (studenci otrzymują stypendia UE)
  • w szkole istnieje możliwość uzupełniania wiedzy na dodatkowych zajęciach w ramach projektów UE oraz kursach dokształcających
  • szkoła posiada odpowiednią bazę do kształcenia w zawodzie
  • w szkole panuje miła i bezpieczna atmosfera
  • nauka w szkole rozwija myślenie i łączy teorię z praktyką
  • zajęcia prowadzą nauczyciele w sposób interesujący i profesjonalny
  • istnieje dostęp do wielu źródeł wiedzy biblioteka, sale komputerowe z internetem, książki, poradniki, czasopisma
  • szkoła dobrze przygotowuje do egzaminów zawodowych (zdawalność w szkole wynosi 89%, zdawalność średnia w kraju około 50%