poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Szkoła Branżowa II stopnia


Zespół Szkól Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

w roku szkolnym 2021/2022

oferuje naukę w szkole branżowej II stopnia w zawodzie

Kwalifikacja  HAN.02  Prowadzenie działań handlowych

Zajęcia będą się odbywały 3 dni w tygodniu od godziny 14.20

Po ukończeniu szkoły absolwent ma prawo  przystąpienia do egzaminu maturalnego

Słuchacz uzyskuje wykształcenie średnie zawodowe po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia  i zdaniu kwalifikacji

Zapraszamy


Skip to content