poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Opiekun medyczny


Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie informuje, że rozpoczyna rekrutację do Szkoły policealnej (bezpłatnej) dla dorosłych/zaocznej w zawodzie: OPIEKUN MEDYCZNY.

Absolwent zdobywa kwalifikacje:

Kwalifikacja MS.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
Egzamin zdawany pod koniec II semestru.

– nauka w szkole trwa 1 rok, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE

– zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

– w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

– przedmioty realizowane:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • zarys psychologii i socjologii
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • podstawy przedsiębiorczości
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły, numer kontaktowy: 62 784 13 21