poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Rekolekcje szkolneRekolekcje szkolne

W dniach od 4 do 6 marca 2020r. mieliśmy okazję przeżywania rekolekcji szklonych w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej (parafia p.w. św. Stanisława BiM) w Wieruszowie, które prowadzili ks. Jakub Stanecki oraz John Pohl z Malezji, przy oprawie muzycznej chórku młodzieżowego tutejszej parafii.

Od tańca i zabawy po zadumę i wstrząsające świadectwo oraz moc modlitwy w najtrudniejszych sytuacjach życia-tak przebiegały rozważania rekolekcyjne.

W pierwszym dniu zastanawialiśmy się, gdzie jest miłość? W drugim – co się stanie gdy jej nie ma? Trzeci dzień to spowiedź i Eucharystia (sprawowana przez ks. Mariusza Kubisiaka i ks. Bolesława Głuszko) czyli najważniejsza odpowiedź na miłość Chrystusa zamknęła nasze rekolekcyjne rozważania.

Serdecznie dziękujemy ks. Jakubowi, Johnowi, chórkowi wraz z ks. Pawłem Kubińskim, ks. Proboszczowi Henrykowi Orszulakowi a także młodzieży i nauczycielom uczestniczącym w tym wyjątkowym spotkaniu. Bóg zapłać.


Skip to content