poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Regionalna Impreza Integracyjna „SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ”Regionalna Impreza Integracyjna „SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ”

W sobotę 5 września br. po raz kolejny na terenie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie odbyła się Regionalna Impreza Integracyjna „Spotkanie Przyjaciół”.

Impreza rozpoczęła się jak zawsze kolorowym korowodem ulicznym z boiska sportowego w ZSO im. M. Kopernika w Wieruszowie skąd wspólnie z orkiestrą wszyscy przeszli na miejsce uroczystości do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie. W przedsięwzięciu wzięli udział uczestniczy imprezy wraz z opiekunami, zaproszeni goście, wolontariusze oraz mieszkańcy powiatu. Impreza miała na celu przede wszystkim integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych poprzez prezentację ich umiejętności sportowo-rekreacyjnych, artystycznych, manualnych oraz intelektualnych.

Gospodarzem przedsięwzięcia była Prezes Stowarzyszenia Pani Henryka Sokołowska, której serdecznie dziękujemy za wielkie serce i dawanie nam nieustannie przykładu jak można dzielić się z drugim człowiekiem niosąc mu pomoc w różnej formie oraz za angażowanie młodzieży do pracy w wolontariacie i zaszczepianie pozytywnych emocji.

W tegorocznej imprezie integracyjnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie jako wolontariusze pracowali następujący uczniowie: Barbara Owczarek kl. 2 Tekm, Agnieszka Melkowska kl. 2 Tekm, Karolina Kozłowska kl. 2 D, Bartosz Helbik kl. 2 Ttb, Karina Wróbel kl. 4 Thho, Daria Stępień kl. 4 Thho, Jowita Pilarz kl. 2 D, Kamil Kwapisz – absolwent, Natalia Sułkowska kl. 2 Teekm. Natalia Borgul kl. 2 Teekm, Klaudia Majorek kl. 1 D, Wojciech Bezen kl. 3 Ti.

Pracą wszystkich wolontariuszy koordynowały Panie z Warsztatów Terapii: Joanna Nowak i Dorota Pregiel.

Dziękujemy młodzieży za poświęcenie swojego wolnego czasu, uczniowie z wielkim zaangażowaniem wspomagali organizatorów w sprawnym przeprowadzeniu uroczystości oraz sprawowali opiekę nad poszczególnymi drużynami. Opiekunem wolontariuszy ze Staszica była Halina Paluch. Honorowym gościem była także dyrektor szkoły Pani Małgorzata Nikodem.

Nad sprawnym przebiegiem rozgrywek sportowych czuwali nauczyciele wychowania fizycznego w osobach: Małgorzata Walacik, Roman Gajewski, Jarosław Urbaniak, Robert Gruszka, Sławomir Stojecki.

Foto: Danuta Urbaś.


Skip to content