poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Proszę Państwa: Matematyka!Proszę Państwa: Matematyka!

5 maja 2017 – drugi dzień maturalnych zmagań egzaminacyjnych abiturientów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie.

Ten dzień należał do Królowej nauk – Matematyki.

TuGazeta – Matura 2017 – Matematyka w Staszicu

Chwila odpoczynku i w poniedziałek startujemy z językami obcymi.

Z kart historii dotyczących egzaminu maturalnego należy wspomnieć, że minister pruski   Baron Karl Abraham von Zedlitz und Leipe –  ponad dwieście lat temu wymyślił i opracował europejską maturę. To temu pruskiemu uczonemu  abiturienci zawdzięczają sprawdzian wiedzy na koniec szkoły średniej. Był on pruskim prezydentem  rządu śląskiego, potem królewskim ministrem stanu, ministrem sprawiedliwości, do spraw kościoła i szkół za rządów Fryderyka Wielkiego.  To właśnie on wprowadził w roku 1788 dzisiejszą maturę jako egzamin dla absolwentów szkół średnich, której zdanie wprowadzało w krąg elity państwowej i pozwalało na podjęcie dalszych studiów bądź pracy w administracji. Zedlitz był ważną osobistością XVIII-wiecznych Prus. To on do szkół wprowadził zwyczaj zwracania się do uczniów „proszę państwa”.  Dzięki jego działaniom niemieckie szkolnictwo średnie w Prusach bardzo szybko osiągnęło poziom europejski .
Ostatnie lata minister spędził w Walimiu, a to dlatego, że odziedziczył majątek po swoim stryju . Jego zmumifikowane ciało spoczywa obok innych członków  rodziny, w krypcie pod Wałbrzychem( woj. dolnośląskie).

Na podstawie:
http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/pruski-minister-ktory-wymyslil-matury-spoczywa-na-dolnym-slasku,425429.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Zedlitz


Skip to content