poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Projekt Czytelniczy READ ON!!!Projekt Czytelniczy READ ON!!!

CZYTAJMY W JĘZYKU ANGIELSKIM!!!

Nauczyciele języka angielskiego zachęcają wszystkich uczniów do odwiedzania szkolnej biblioteki i wypożyczenia lektur anglojęzycznych.

W związku z pozyskaniem przez Naszą Szkołę biblioteczki składającej się z zestawu 72 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce oraz na odpowiednim poziomie językowym, uczniowie będą mieli możliwość czytania książek anglojęzycznych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Dzięki temu mogą również rozwijać kompetencje czytelnicze zgodnie ze swoim aktualnym poziomem znajomości języka.

Projekt READ ON jest organizowany przez Oxford University Press, powstał z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego czytelnika. Projekt ma na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego uczniów oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa.

Zachęcamy uczniów do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i podzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat na lekcjach języka obcego.

Realizatorkami projektu są nauczycielki języka angielskiego:

mgr Julita Bossa-Piluch

mgr Agata Damasiewicz

mgr Katarzyna Joniak


Skip to content