poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Profilaktyka przewlekłych chorób wątroby – prelekcja pielęgniarki szkolnejProfilaktyka przewlekłych chorób wątroby – prelekcja pielęgniarki szkolnej

Celem spotkania przeprowadzonego przez pielęgniarkę szkolna Marię Kępę – było podniesienie świadomości zdrowotnej  w zakresie przewlekłych chorób wątroby i zapobiegnie im, w tym szczególnie na tle zakażeń HBV i HCV.

W
IRUSOWE  ZAPALENIE  WĄTROBY:
„Wirusowe zapalenia wątroby to choroby wywoływane przez  wirusy, które powodują stan zapalny wątroby. W niektórych przypadkach WZW może przebiegać jak ciężka choroba i grozić poważnymi następstwami zdrowotnymi. Zależy to między innymi od typu WZW oraz u wieku zakażonego, jego stanu zdrowia przed zakażeniem i chorób współistniejących. Wirusy wywołujące WZW są oporne na działanie czynników fizycznych i chemicznych.
WZW typu A to choroba występująca na całym świecie, szczególnie na terenach o złym stanie sanitarnym i higienicznym. Źródłem zakażenia i rezerwuarem jest człowiek. Osoby zakażone wydalają wirusa z kałem. Zakażenie szerzy się głównie drogą pokarmową przez zakażone produkty żywnościowe i wodę.
Okres wylegania choroby wynosi przeciętnie 30 dni. Choroba zaczyna się nagle a jej przebieg zależy od wieku chorego. Łagodniej przebiega u dzieci, ciężej u dorosłych. Główne objawy to osłabienie, bóle głowy, nudności, wymioty, stanu podgorączkowe, bóle stawowe, objawy grypopodobne. Żółtaczka utrzymuje się od 1 do kilku tygodni. Powikłania zdarzają się rzadko.
Zapobieganie: przestrzeganie zasad higieny osobistej, mycie rąk po wyjściu z ubikacji, mycie rąk przed przygotowaniem posiłków i przed jedzeniem, szczepienie osób zatrudnionym przy dystrybucji i produkcji żywności, szczepienia dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, szczepienia osób wybierających się do krajów o wysokim stopniu zachorowalności.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B) to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych człowieka. Wywołuje ją wirus HBV (Hepatitis B Virus), który może wywoływać zakażenia ostre lub przewlekłe. Do zakażenia dochodzi przez kontakt z zakażoną krwią, kontakty seksualne z zakażonymi, poprzez niejałowy ostry sprzęt medyczny (igły i narzędzia chirurgiczne) skażony krwią osoby zakażonej, poprzez dzielenie się sprzętem podczas stosowania narkotyków. Do zakażenia dziecka może też dojść w czasie porodu od zakażonej wcześniej matki. Wirus HBV jest 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV. Zakażenie HBV może zostać wyeliminowane lub przetrwać przez całe życie. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów wynosi najczęściej 3-4 miesiące. Objawy wzw B w fazie ostrej występują u połowy zakażonych HBV. Nie są charakterystyczne i obejmują złe samopoczucie, brak apetytu, zażółcenie skóry oraz białkówek oczu, ciemne zabarwienie moczu, zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Przewlekłe zapalenie wątroby to zakażenie utrzymujące się powyżej 6 miesięcy. Po upływie kilku lat może ono doprowadzić do rozwoju marskości wątroby. Przewlekle zakażona osoba jest również narażona na ryzyko raka wątrobowokomórkowego.

Pamiętaj, że:

  • Głównym źródłem zakażenia wzw B są osoby z przewlekłym zakażeniem HBV,
  • Przyjęcie pełnego cyklu szczepienia zapewnia długotrwałą odporność przed zakażeniem,
  • Osoby zdrowe po pełnym cyklu szczepienia nie muszą sprawdzać poziomu przeciwciał ani przyjmować dawek przypominających.

WZW typu C to choroba występuje na całym świecie, a jej przebieg jest bardzo skryty. Źródłem zakażenia i rezerwuarem jest człowiek. Zakażenie szerzy się w podobny sposób jak WZW typu B. Okres wylęgania choroby wynosi przeciętnie 7-8 tygodni. WZW C jest najbardziej niebezpieczną postacią choroby. Prawie zawsze dochodzi do przewlekłego przebiegu choroby, w wyniku którego dochodzi do trwałego uszkodzenia wątroby, co w rezultacie może doprowadzić do marskości i raka pierwotnego wątroby. Objawy choroby są takie same jak w postaci WZW B.
Zapobieganie: wykonywanie wszelkich zabiegów medycznych lub niemedycznych ( każdej czynności przerywającej ciągłość skóry lub błon śluzowych – w tym zabiegi kosmetyczne, tatuaże ) za pomocą sterylnego sprzętu unikanie kontaktów seksualnych z przygodnymi partnerami brak środka zapobiegawczego w postaci szczepionki.
W przypadku kontaktu z zakażoną osobą, lub też wystąpienia niepokojących objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego i wykonania badań laboratoryjnych (wykrycie przeciwciał). Objawy chorobowe w przypadku przewlekłego przebiegu choroby mogą być mało charakterystyczne ( uczucie zmęczenia pobolewania w prawym podżebrzu, nietolerancja niektórych potraw np. tłuszczy lub alkoholu, okresowe zażółcenie białkówek lub skóry ). Leczenie chorego w ciężkich postaciach powinno odbywać się w szpitalu. Osoby wypisane ze szpitala oraz ozdrowieńcy powinni być pod stałą opieką lekarską przez kilka miesięcy. Podobną opiekę należy zapewnić osobą z otoczenia chorego, które były w ścisłym kontakcie z chorym.”

http://zdrowawatroba.info/wp-content/uploads/2018/12/zdrowa_watroba_ulotka_01.pdf

HCV Jestem świadom! Bądź sprytniejszy od rekina!

Pamiętacie nasz kampanijny spot? Przypominamy jeszcze raz jak rekin ugryzł surfer’a prosto w wątrobę

Opublikowany przez HCV Jestem Świadom Poniedziałek, 20 sierpnia 2018

zapoznaj się ze stroną Fundacji Gwiazda Nadziei:
http://gwiazdanadziei.pl 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ZIyAkSHGZRw