poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Profilaktyka bezpiecznych zachowań w ruchu drogowymProfilaktyka bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym

5 października 2021 roku –  uczniowie klasy IV Technikum Mechatroniczno-Budowlanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie uczestniczyli w spotkaniu z oficerem prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie asp. sztab. Damianem Pawlakiem. 
Prelegent omówił zmiany w przepisach ruchu drogowego, najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych, wynikające głównie z nadmiernej prędkości, brawury, siadania za kierownicę  pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo pieszych na drodze, szczególnie na używanie przez nich elementów odblaskowych
Obecna na spotkaniu p. Karolina Kaźmierczak  – przekazała w imieniu starostwa powiatowego kamizelki odblaskowe i apteczki samochodowe. Zajęcia  zawierały również element preorientacji zawodowej.
Podziękowania dla aspiranta sztabowego Damiana Pawlaka (absolwenta naszej szkoły)  i dla starostwa powiatowego (wydział promocji).


Skip to content