poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Próbny egzamin w zawodzie sprzedawcaPróbny egzamin w zawodzie sprzedawca

W dniach 7 i 8 lutego 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie obył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje A.18 w zawodzie SPRZEDAWCA. Do części pisemnej egzaminu przystąpiło 10 uczniów klasy trzeciej technikum handlowego oraz 14 uczennic klasy III zasadniczej szkoły zawodowej. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut, składa się z 40 pytań tekstowych a uczeń, aby zdać egzamin  musi prawidłowo odpowiedzieć na minimum 50% pytań.

Opiekę nad częścią pisemną egzaminu sprawowały nauczycielki przedmiotów zawodowych Pani Andrzelina Petalas i Karolina Zaleśna.


Skip to content