poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Próbna ewakuacjaPróbna ewakuacja

W dniu 12 października 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  w Wieruszowie odbyły się ćwiczenia z ewakuacji budynków szkolnych. Scenariusz ćwiczeń przewidywał m. in. zadymienie parteru  w jednym z budynków oraz  ewakuację osoby  poszkodowanej , a także symulację ewakuacji uczniów z II piętra z wykorzystaniem podnośnika strażackiego. Osoby te wyniesiono z budynku i udzielono im stosownej pomocy. Cała akcja przebiegła sprawnie i  zakończyła się sukcesem, a jej podstawowym celem było sprawdzenie czasu ewakuacji osób z budynków szkolnych oraz ćwiczenie właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia.


Skip to content