poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Próba na B.30Próba na B.30

W dniu 8 i 10.12.2015 r. uczniowie klasy IV Technikum Budowlanego pisali próbny egzamin kwalifikacji zawodowych B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Pierwszego dnia odbyła się część pisemna – teoretyczna, natomiast dwa dni później część praktyczna. Przebieg egzaminu wygląda następująco:

  • w części teoretycznej uczniowie dopowiadają na 40 pytań testowych wybierając z czterech odpowiedzi jedną prawidłową. Aby zdać egzamin uczeń musi odpowiedzieć na 50% prawidłowo.
  • w części praktycznej uczniowie muszą przy pomocy programu kosztorysowego wykonać kosztorys, a następnie go wydrukować. Zadanie na egzaminie próbnym polegało na wykonaniu kosztorysu inwestorskiego robót budowlanych. Ocenie podlegało sporządzenie strony tytułowej, określeniu założeń do kosztorysowania, wykonaniu przedmiaru, a na jego podstawie kosztorysu szczegółowego wraz z tabelą elementów scalonych, a następnie wskazane w zadaniu elementy wydrukować i załączyć do pracy egzaminacyjnej. Aby zdać tę część uczeń musi zdobyć 75%.

Do próby w części pisemnej przystąpiło 16 uczniów, natomiast do praktycznej 14.

Już niebawem, bo 14 i 22 stycznia odbędzie się egzamin właściwy i on zweryfikuje zdobytą wiedzę. Pozostaje niewiele czasu na uzupełnienie braków.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.