poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Prace budowlańców na terenie szkołyPrace budowlańców na terenie szkoły

W dniach 16÷19.05.2022r. uczniowie z klas: I Tb, IITb i III Tbg Technikum Budowanego realizowali prace na terenie szkoły. Zakres prac obejmował przygotowanie podłoża pod wysiew trawy na placu za budynkiem pasywnym tj.  wyrównanie nierówności terenu, walcowanie (walcem ręcznym ciągnionym) i sianie trawy oraz podlewanie.

Kolejne prace związane były z wykonaniem dwóch fragmentów ogrodzenia, które ma na celu wydzielenie obiektu OHP celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.

Uczniowie wspólnie z panem Robertem wyznaczyli przebieg fragmentów ogrodzenia, miejsce usytuowania słupków, a następnie wykonali roboty ziemne tj. wykop pod słupki ogrodzeniowe i podmurówkę z płyt betonowych. Osadzili słupki w wykopach z ich zabetonowaniem przy użyciu wcześniej przygotowanej mieszanki betonowej. Istniejący fundament ogrodzenia wymusił skuwanie części podziemnej betonu dla lokalizacji jednego ze słupków.

Kolejnego dnia odbywał się montaż podmurówki z płyt betonowych oraz przęsła ogrodzenia z siatki panelowej. Podczas prac uczniowie wykorzystywali różne narzędzia (szpadel, wkrętarka, młotek, przecinak), jak również środki transportowe (taczka, wózek transportowy) oraz przyrządy pomiarowe tj. miara, poziomnica.

Poprzez takie prace uczniowie uczą się obsługi prostych narzędzi i sprzętów, realizacji prac towarzyszących robotom budowlanym oraz  pozwalają na nabywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie.


Skip to content