poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

PPRACA PEDAGOGA SPECJALNEGO Z UCZNIEM ZDOLNYMPPRACA PEDAGOGA SPECJALNEGO Z UCZNIEM ZDOLNYM

Praca pedagoga specjalnego nie opiera się wyłącznie na zajęciach rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
To także wspieranie nauczycieli, rodziców oraz uczniów z napotkanymi na drodze problemami o różnym podłożu, pomoc w rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, różnego rodzaju podejmowane działania o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i profilaktycznym.
Oprócz tych wszystkich podejmowanych wyzwań zawodowych niezwykłym zajęciem, z którego czerpie się ogromną satysfakcję i tą, która przynosi radość z wykonywania zawodu, jest praca z młodzieżą zdolną.

Jeśli posiadasz uzdolnienia, które chcesz realizować,  oraz rozwijać swoje zainteresowania, koniecznie daj znać!  Chętnie obejmę Cię wsparciem i pomogę w dążeniu do realizacji Twoich marzeń.

 

 


Skip to content