poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Pożegnanie śp. Mariana Kamińskiego i śp. Michała WejneraPożegnanie śp. Mariana Kamińskiego i śp. Michała Wejnera

„Być Nauczycielem – Mentorem, to potrafić wydobyć  tkwiący w uczniu potencjał intelektualny – nieustannie podkreślając jego mocne strony, tym samym motywując do pokonywania słabości, umacniając poczucie własnej wartości ucznia. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu  kształtuje w uczniu odpowiedni stosunek do wykonywanej pracy, wdraża ucznia do pełnego i świadomego uczestnictwa w życiu zawodowym. Efektywnie pracujący nauczyciel praktycznej nauki zawodu  ma określoną wizję pracy uczniów, stwarza im optymalne warunki zapewniające doskonalenie umiejętności w danym  zawodzie.”

W ten wakacyjny czas przyszło nam pożegnać dwóch Nauczycieli Zawodu – Mentorów :
śp. Mariana Kamińskiego – nauczyciela zawodu i opiekuna praktyk uczniów technikum w branży hotelarskiej,
śp. Michała Wejnera – nauczyciela zawodu  i opiekuna praktyk uczniów szkoły branżowej I stopnia w branży gastronomicznej.

Oddajemy Wam hołd i podziękowanie za pracę, pasję, szacunek i oddanie uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.  

Każdy z Was Panowie był koneserem życia. W pamięci pozostaną spotkania z Wami –  jako z osobami zafascynowanymi ludźmi, światem, podróżami.
Razem z Wami podróżowaliśmy  uliczkami ukochanych Włoch i Francji. Przekazywaliście uczniom otwartość na świat i to, że marzenia się spełniają, jeśli wesprzemy je solidną pracą i szacunkiem do ludzi.
Ta podróż nadal trwa… w naszej  pamięci o Was.


Skip to content