poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Powiatowy Konkurs Recytatorski w StaszicuPowiatowy Konkurs Recytatorski w Staszicu

W dniu 10 maja 2019 roku odbył  się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie kolejny konkurs o zasięgu powiatowym. Dotychczas  konkursy miały formę testów sprawdzających sprawność i poprawność językową uczestników. „Szermierki językowe” były adresowane do dorosłych i młodzieży ze szkół  ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów.  Tegoroczna edycja  konkursu  w zmienionej  formule skierowana była do  uczniów wszystkich typów szkół, którzy mają zdolności aktorskie i recytatorskie. Na nasze zaproszenie przybyli najzdolniejsi recytatorzy ze szkół całego powiatu – szkół podstawowych i gimnazjów w : Wójcinie, Niwiskach, Sokolnikach, Ochędzynie, Teklinowie, Lututowie, Łubnicach, Walichnowach oraz Wieruszowie, a także z dwu szkół ponadgimnazjalnych w Wieruszowie.

Jury w składzie: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokolnikach – pani Beata Waniek, Dyrektor Wieruszowskiego Domu Kultury – pan Bogusław Kurzyński oraz przedstawicielka Wieruszowskiego Domu Kultury – pani Wiesława Opacka, a także Agnieszka Mazurowska – nauczyciel polonista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych   wysłuchało wystąpień dwudziestu trzech uczestników. Wszystkie one były świadectwem niezwykłych uzdolnień i wielkiego zaangażowania młodzieży oraz przygotowujących ją nauczycieli.

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie z rąk pani Sekretarz Powiatu – Agnieszki Polus oraz pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie – Małgorzaty Nikodem odebrali:

– w  kategorii szkół podstawowych :

I miejsce – Patrycja Krzyżostanek z Zespołu Szkół w Sokolnikach,

II miejsce – Milena Błach z Zespołu Szkół w Wójcinie,

Wyróżnienie – Oliwia Sanca ze Szkoły Podstawowej w Starym Ochędzynie

– w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Maria Mielcarek ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie,

II miejsce – Maria Lerka z Zespołu Szkół w Sokolnikach oraz Martyna Stępień z Zespołu Szkół w Walichnowach,

Wyróżnienie – Oliwia Pruchnicka ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Weronika Malik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Celem konkursu było wyszukiwanie i wspieranie utalentowanej młodzieży naszego regionu, a także dawanie możliwości rozwoju poprzez wzajemne uwrażliwianie się na piękno języka.

Organizatorzy szczególnie dziękują wszystkim uczestnikom i ich opiekunom oraz członkom jury i Starostwu Powiatowemu za patronat i ufundowanie nagród.

Foto: Wiktoria Olek

Organizatorzy: Ewelina Heidt, Norbert Junke, Agnieszka Mazurowska


Skip to content