poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Pokażcie klasę!Pokażcie klasę!

Zapraszamy wszystkich wychowawców i uczniów klas, (zgodnie z przedłożonymi planami realizacji godzin wychowawczych) o prezentację na stronie internetowej szkoły swoich wspólnych pomysłów, ciekawych zajęć integrujących klasę (wspólne imprezy, wycieczki, akcje ekologiczne, profilaktykę zdrowia, profilaktykę uzależnień, wolontariat  i wiele, wiele  innych kreatywnych pomysłów).
Pokażcie, że akurat w Waszej klasie dzieją się wyjątkowo ciekawe rzeczy, które wspólnie tworzycie.

Dlaczego warto integrować klasę?

  • Od tego jak uczniowie współpracują zależy atmosfera w klasie. Z klasą niezintegrowaną trudno pracować, zarówno pod względem dydaktycznym jaki wychowawczym.
  • W dobrej, bezpośredniej atmosferze łatwiej zobaczyć sens swojej pracy.
  • Klasa zżyta ze sobą chętniej podejmuje się realizacji nowych, coraz trudniejszych zadań. W trakcie pracy z taką klasą bezpiecznie można wyrażać swoje opinie,  bez lęku o brak akceptacji i odrzucenie.
  • Scalaniu klasy towarzyszy konieczność otwartej komunikacji, a ta często doprowadza do pojawienia się konfliktów. Uczenie się rozwiązywania ich, choćby  w trosce o innych kolegów w klasie to kolejny powód, dla którego warto próbować integrowania uczniów.
  • W zespole, w którym uczniowie otwarcie ze sobą się komunikują, znają i przestrzegają normy obowiązujące na co dzień, łatwiej zapobiec agresji i innym trudnym zachowaniom.
  • Klasę tworzą uczniowie – wychowawca ma ich przygotować do dalszego życia, a dobre doświadczenia w klasie to dobre rokowania na przyszłość.

Powodzenia!

A. Bartela – 2 Tekh (pdf)

A. Damasiewicz – 2 Ti (pdf)

A. Jach – 4 Tlek (pdf)

A. Mazurowska – 3 Tib (pdf)

B. Howis – 1 Tl (pdf)

B. Królikowska – 2 Ttb (pdf)

D. Przybylska – 1 Ttb (pdf)

E. Heidt – 2 D (pdf)

I. Kmiecik – 4 Ttb (pdf)

I. Moska – 3 Ti (pdf)

K. Gałęza – 3 Tekho (pdf)

M. Heidt – 3 S (pdf)

M. Hejman – 1 R (pdf)

M. Walacik – 4 Ti (pdf)

M. Wypych-Kozłowska – 1 Tekho (pdf)

N. Junke – 2 S (pdf)

R. Gruszka – 2 R (pdf)

R. Piaskowska-Łyjak – 2 Ti (pdf)

S. Karkoszka – 1 Ti (pdf)

S. Stojecki – 1 S (pdf)

U. Tęcza – 2 R (pdf)

W. Ochota – 3 Thl (pdf)

W. Żywioł – 1 D (pdf)


Skip to content