poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„pogoda taka jak wiosną, więc w drogę i …na budowę – po doświadczenie”„pogoda taka jak wiosną, więc w drogę i …na budowę – po doświadczenie”

W dniu 15.10.2018 r. uczniowie Technikum Budowlanego z klasy  II Tb wraz z opiekunem Beatą Królikowską  uczestniczyli w wycieczce na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Teklinowskiej w Wieruszowie realizowanego przez firmę PABLO z Wyszanowa.

Miło nam gościć na tej budowie, ponieważ  kierownikiem jest absolwent naszego technikum budowlanego mgr inż. Henryk Kukuła.

Obiekt wznoszony jest w sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, w atrakcyjnej okolicy z panoramą na Wieruszów.

Powstaje tu budynek mieszkalny wielorodzinny ( docelowo cztery obiekty), dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej.

Ściany z elementów ściennych ceramicznych, stropy pierwotnie żelbetowe płyty kanałowe obecnie po zmianie – Rector, schody żelbetowe, konstrukcja dachowa drewniana.

Budowę zastaliśmy po raz pierwszy we wrześniu na etapie wznoszenia ścian fundamentowych.

Wykonane na czas dzisiejszy zostały elementy ocieplenia ścian fundamentowych, drenaż opaskowy, elementy instalacji podposadzkowych, zasypka ścian fundamentowych i podkład pod posadzkę.

Obecnie wznoszone są ściany zewnętrzne i wewnętrzne z elementów ceramicznych z usztywnieniami przez trzpienie żelbetowe, osadzane są nadproża oraz montowane są kształtki stropowe.

Uczniowie obserwowali pracę murarzy, poznali organizację pracy podczas robót murarskich, stosowane przez nich materiały, sprzęt.

Przy węźle betoniarskim rozpoznawali rodzaje kruszyw stosowanych do zapraw i betonów, poznali środki chemii budowlanej poprawiającej właściwości zapraw i betonów. Zapoznali się również z dokumentacją wykonawczą stropów oraz wznoszonego obiektu.

Jeśli pogoda pozwoli to odwiedzimy tę budowę kolejny raz na etapie montażu stropu.


Skip to content