poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Podziękowania dla p. Kariny Klaus-Boroń z Powiatowego Centrum Pomocy RodziniePodziękowania dla p. Kariny Klaus-Boroń z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Serdeczne podziękowania dla p. Kariny Klaus-Boroń z Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Wieruszowie za udział w zajęciach specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w ramach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08.02.22 o pracy z uczniami podlegającymi zdalnemu nauczaniu w czasie trwania zagrożenia Covid-19).
W zajęciach wzięły udział klasy II Teh (grupa technikum handlowego)  i klasa II Technikum Logistycznego.

„Przemoc w rodzinie

zachodzi wówczas, gdy mąż, żona lub inny członek rodziny wyrządza krzywdę fizyczną lub psychiczną najbliższym, z którymi mieszka pod jednym dachem. Sprawca przemocy domowej, wykorzystując swoją przewagę nad ofiarą, próbuje ją zdominować, zastraszyć, poniżyć i wymusić na niej określone zachowania. Jeśli osoba doświadczająca pomocy domowej w porę nie zareaguje i nie uwolni się od tyranii partnera, z czasem będzie jej coraz trudniej przerwać błędny krąg przemocy. Miesiące, a czasem nawet całe lata upokorzeń zmieniają u ofiary postrzeganie samej siebie – zaczyna ona stopniowo przejmować taki obraz własnej osoby, jaki wmawia jej oprawca. Wówczas jedynym wyjściem jest zwrócenie się do instytucji, które dysponują środkami prawnymi pomagającymi karać sprawców przemocy.”

W czasie zdalnego nauczania sytuacje rodzinne mogły ulec polepszeniu(rodzina bardziej się konsolidowała), ale także pojawiały się sytuacje drastyczne, kiedy to izolacja, emocje – powodowały niestety zachowania agresywne.
Pani Karina  na bieżąco ma styczność z takimi właśnie sytuacjami przemocy w rodzinie, jest doświadczonym praktykiem w pomaganiu osobom pokrzywdzonym.
Uczniowie pozyskane na zajęciach informacje  – mogą wykorzystać do własnych przemyśleń o sytuacjach jakie zadziewają się w Ich domach, a przede wszystkim mogą służyć nowo zdobytymi wiadomościami, gdy są świadkami przemocy w domach koleżanek, kolegów, rodziny, sąsiadów.
Nie wolno zamykać oczu na dziejącą się Komuś krzywdę.
Dziś „Dzień Matki” – niech będzie to dzień przyjemnych relacji rodzinnych i ciepła rodzinnego.  
Ośrodek interwencji kryzysowej (pcpr-wieruszow.org)
Budynek PCPR znajduje się w sąsiedztwie naszej szkoły na ul. Waryńskiego 15:
Kontakt (pcpr-wieruszow.org)

Zdjęcie:
/wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-w-polsce-izolacja-i-przemoc-domowa-przeciazony-telefon-zaufania/njjpg2k


Skip to content