poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

PODSUMOWANIE PROJEKTÓW – „ASR, czyli jak dbać o miłość”, „Znamię? Znam je!”, „Podstępne WZW”PODSUMOWANIE PROJEKTÓW – „ASR, czyli jak dbać o miłość”, „Znamię? Znam je!”, „Podstępne WZW”

Nasza szkoła zrealizowała następujące projekty w roku szkolnym 2022/2023
-Program edukacyjny  pt. ,, ARS, czyli jak dbać o miłość. ”
Zajęcia dotyczyły profilaktyki uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych, oraz tego, jak wpływają one na ludzką miłość i relacje, a także jakie niosą zagrożenia i skutki.

Cele, które zostały zrealizowane to, m.in.
-analiza i dokonanie refleksji przez młodzież nad ważnymi dla nich wartościami w życiu
-uczniowie poszerzyli wiedzę na temat konsekwencji wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

Lekcje zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego w trzech klasach.
W zajęciach uczestniczyły klasy 2 Te, 2 Teh oraz część klasy 1w.

Oprócz projektu „ARS, czyli jak dbać o miłość”, młodzież naszej szkoły uczestniczyła jeszcze w dodatkowych z zakresu profilaktyki zdrowia.
Wykłady te prowadziła pani Natalia Piekielna z Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie, zakres tematyczny spotkań obejmował projekty:  „Znamię? Znam je!” oraz „Podstępne WZW”.

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 3 d, 3 Tl, 2 Teh, 2 Te, 3 Ttb, 4 Tlp, 1d, 2 Tl, 3 Teh.

Łącznie w podanych zajęciach z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień wzięło udział 266 uczniów naszej szkoły.

Przeprowadzone programy profilaktyczne są realizowane przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną i objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Skip to content