poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

PochwałaPochwała

Dyrekcja Szkoły udziela pochwały uczennicom klasy 2 d Patrycji Duchnik i Kamili Wójciak. Uczennice znalazły pieniądze i oddały je do sekre­ta­riatu szkoły.


Skip to content