poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Pierwszy dzień wakacji w „Staszicu”Pierwszy dzień wakacji w „Staszicu”

Pierwszy dzień wakacji – 30 czerwca – grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika, spędziła w Warszawie. W wycieczce wzięli udział uczniowie, którzy wyróżniają się w nauce i wykazują w pracy wolontariatu, na rzecz szkoły i środowiska.

Wyjazd był efektem spotkania z europosłem Jackiem Saryusz-Wolskim, które odbyło się w minionym roku szkolnym. Uczniowie zwiedzili poruszającą ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego oraz zwiedzili budynek Sejmu RP. Niestety pogoda pokrzyżowała dalsze plany wycieczki i zwiedzanie Starego Miasta i Stadionu Narodowego musieliśmy odłożyć na inny termin. Dziękujemy koleżankom i kolegom z „Kopernika” za wspólnie, mile spędzony czas.

Opiekunami wycieczki byli: Małgorzata Karkoszka, Krystyna Siurdyban-Nowak, Iwona Kuliga-Kmiecik, Andżelika Kretowicz (ZSO), Danuta Urbaś.

Wyjazd do Warszawy był ostatnim wspólnym spotkaniem z uczniami, natomiast 1 lipca odbyło się podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Dyrektor szkoły Małgorzata Nikodem przedstawiła sprawozdanie z tegorocznych egzaminów przeprowadzonych przez szkołę.

W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowano i przeprowadzono rekordową liczbę egzaminów zewnętrznych według trzech różnych procedur:

1. 28 egzaminów maturalnych ustnych z języka polskiego i języków obcych – przeegzaminowano łącznie 231 uczniów.

2. 20 egzaminów maturalnych pisemnych, w których wzięło udział 406 uczniów.

3. 11 egzaminów zawodowych według nowej podstawy programowej, w których łącznie wzięło udział w części teoretycznej i praktycznej 94 uczniów.

4. 18 egzaminów zawodowych według starej podstawy programowej, w których łącznie wzięło udział w części teoretycznej i praktycznej 230 uczniów.

Łączna liczba egzaminów 77.

Łączna liczba uczniów biorących udział we wszystkich typach egzaminów 961.

Łączna liczba powołanych członków komisji egzaminacyjnych 220.

Dyrektor szkoły podziękowała szczególnie dyrektorowi d/s dydaktycznych szkoły Alinie Kijak oraz wszystkim przewodniczącym i członkom komisji. Była to dla nas bardzo wielka próba bezbłędnego wykonania powierzonych nam obowiązków, cieszymy się, że powiodła się ona w 100 %.

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom z Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie za udział w przeprowadzaniu egzaminów.

W tym roku oprócz tak dużej liczby egzaminów odbyło się wiele konkursów, olimpiad, wycieczek, zawodów sportowych, marszów, rajdów … i także codziennej pracy na godzinach lekcyjnych, udajemy się więc na solidnie zapracowany odpoczynek. Oczywiście zawsze można było jeszcze więcej, jeszcze lepiej, nie popadamy w samozachwyt, ale cieszymy się, że udało nam się wykonać to, o czym możecie Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej.


Skip to content