poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Ostatnie pożegnanie byłego dyrektora szkoły ś.p. Jerzego AjtneraOstatnie pożegnanie byłego dyrektora szkoły ś.p. Jerzego Ajtnera

Ósmego dnia listopada 2017 roku pożegnaliśmy uroczyście byłego Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica – ś.p. Jerzego Ajtnera.

Zgromadziliśmy się na Mszy św. żałobnej w intencji zmarłego, która odbyła się w wieruszowskim kościele p.w. Świętego Stanisława, a koncelebrowana była przez księdza prałata Henryka Orszulaka.
Słowa ostatniego pożegnania skierowane do zmarłego skierowali również: starosta wieruszowski Andrzej Szymanek i dyrektor Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych –  Małgorzata Nikodem.
Starosta przypomniał tłumnie zebranym drogę życiową zmarłego, który swe życie rodzinne oraz aktywność zawodową i społeczną związał z Ziemią Wieruszowską od 1972 roku.
Tej Ziemi i jej społeczności poświęcił czterdzieści pięć lat aktywnego życia jako nauczyciel i wychowawca młodzieży, dyrektor szkoły, zaangażowany samorządowiec i społecznik.
Pracował w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, będąc przez dziewiętnaście lat – aż do przejścia na emeryturę – dyrektorem tej placówki.
Ś.p. Jerzy Ajtner wdrożył nowe kierunki kształcenia (nadążające za postępem technologicznym i potrzebami rynku pracy), przekształcił Warsztaty Szkolne w Pracownię Zajęć Praktycznych, doskonaląc bazę materialną i tworząc nowe pracownie wyposażone w sprzęt niezbędny do nauki przedmiotów zawodowych. Zinformatyzował szkołę.
Wiele energii zaangażował w rozbudowę szkoły o halę sportową z widownią  i niezbędnym zapleczem. Doprowadził do termomodernizacji gmachu szkoły i zmiany technologii ogrzewania.
Szkoła nabrała więc nowego wizerunku, stając się nowoczesną placówką oświatową.
Dbał o poziom wykształcenia kadry pedagogicznej, tworząc jednocześnie odpowiednią atmosferę do efektywnego prowadzenia nauki.
W okresie pracy zawodowej angażował się także w działalność samorządową. Był przez dwie kadencje radnym Rady Miejskiej w Wieruszowie i jednocześnie jej wiceprzewodniczącym. Po przejściu na emeryturę, swoją aktywność społeczną związał z samorządem powiatowym. W 2010 roku został wybrany na radnego Rady Powiatu Wieruszowskiego, a Rada powierzyła Mu obowiązki Członka Zarządu Powiatu. Funkcję tę pełnił drugą kadencję, aż do dnia śmierci. Pełnił też funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.
W związku z kolejną reformą oświaty, która aktualnie zastała Go jako członka organu prowadzącego szkoły ponadgimnazjalne, zabiegał o budowę nowego, nowoczesnego, energooszczędnego budynku pracowni zajęć praktycznych  w „Staszicu”.
Przy Jego merytorycznej współpracy wdrożonych zostało do realizacji wiele inwestycji drogowych.
Mimo zaawansowanej choroby do ostatnich dni śledził postęp prac inwestycyjnych w mieście i na terenie powiatu.
Dyrektor Jerzy Ajtner za swoją sumienną pracę zawodową i społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Kuratora Oświaty oraz licznymi nagrodami Zarządu Powiatu Wieruszowskiego.
W dowód uznania Jego zaangażowania na rzecz rozwoju wspólnoty samorządowej powiatu wieruszowskiego, Rada Powiatu uchwałą nr XXXVIII/212/2017 z dnia 8 listopada br. nadała Jerzemu Ajtnerowi  tytuł „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”, który przekazano na ręce małżonki Pani Barbary Ajtner.

„Panie Jerzy, dziś z ogromnym żalem i smutkiem żegnam Pana w imieniu własnym oraz członków Zarządu Powiatu i radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego. Żegnają Pana także pracownicy Starostwa Powiatowego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji, policji i straży, a także członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy i innych instytucji, z którymi Pan współpracował. Słowa pożegnania kieruję w imieniu samorządów lokalnych: miejskiego w Wieruszowie i gminnych z terenu powiatu wieruszowskiego.
Będzie nam Pana brakowało, Pana skromności, pomocnie wyciągniętej dłoni, Pana inicjatyw i dobrych rad, a także ciepła i pozytywnego nastawienia do wszystkich nas, którzy mieliśmy zaszczyt z Panem współpracować. Spoczywaj w spokoju. Cześć Twej pamięci”.  

Oto słowa pożegnania wygłoszone przez dyrektor Małgorzatę Nikodem, w imieniu nauczycieli i pracowników, nauczycieli i pracowników emerytowanych oraz absolwentów i uczniów naszej szkoły:

„Drogi Panie Dyrektorze.
To niestety nasza ostatnia Rada Pedagogiczna, ostatni apel – jakże uroczysty i jakże trudny.
Jesteśmy tutaj, ponieważ pamiętamy Twoją niezwykłą życzliwość dla ludzi.
Imponowała  i nadal imponuje nam: Twoja szeroka wiedza, renesansowa osobowość i aura ciepła, jaką tworzyłeś  wokół siebie.
Czasy przychodziły i lepsze, i gorsze, a Pan- Panie Dyrektorze – wierny swojemu stoicyzmowi- był zawsze opanowany, dyskretny i skromny.
Stoimy tutaj i wiemy, że to pożegnanie jest po ludzku ostateczne. Tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy tego świadomi. Tak zwyczajnie serca nasze nie są gotowe na to, że już nie zobaczymy w szkole Twego łagodnego spojrzenia, nie usłyszymy spokojnego głosu, nie poczujemy serdecznego uścisku Twojej dłoni…
Tutaj podniosłe słowa nic nie zmienią. Będziemy za Panem tęsknić, Panie Dyrektorze…… .”

Do zdjęć z pogrzebu, dołączamy również kilka wspomnieniowych – z ostatnich lat.


Skip to content