poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „EKO-PLANETA” – WYNIKIOgólnopolski Konkurs Ekologiczny „EKO-PLANETA” – WYNIKI

W tym roku szkolnym, w XVII Edycji Konkursu „Eko-Planeta” w kategorii „Żak” naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów. Wykonali oni indywidualne prace w formie  albumowej na temat „Zwierzęta wokół nas”.  Wyróżnienie w konkursie otrzymali: Jakub Zelny z klasy 1Ttb oraz Agnieszka Baberowska z klasy 1Teh. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorem konkursu „Eko-Planeta” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim, konkurs  prowadzony jest przy współpracy merytorycznej z Katedrą Kształtowania Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:

  • upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego,
  • aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć,
  • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.


Skip to content