poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna – I etapOgólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna – I etap

W dniu 4 listopada o godzinie 11:00 siedmiu  uczniów z klasy II Technikum Logistycznego przystąpiło do pierwszego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Główne cele Olimpiady to:

  • zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań w charakterze studentówWydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
  • upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie spedycji i logistyki,
  • poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora i technika logistyka.

Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań poświęconych zagadnieniom z zakresu zapasów, produkcji, dystrybucji magazynowania, spedycji i transportu.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!


Skip to content