poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

O ratowaniu życia… transplantacjeO ratowaniu życia… transplantacje

20 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli z prof. dr hab. n. m. Michałem  Nowickim – Kierownikiem Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zebrani słuchacze  zapoznali się z historią transplantacji i jej prawnymi aspektami.  Zgodnie z polskim prawem, po śmierci człowieka narządy mogą być pobrane, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu na specjalnym oświadczeniu potwierdzonym własnoręcznym podpisem lub zgłaszając go do Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Niezależnie od przepisów prawnych wiele osób pragnie świadomie, za życia wyrazić chęć niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów, by tuż po swojej śmierci umożliwić wykorzystanie narządów do transplantacji, ratując życie innych ludzi. Każda osoba dorosła podpisująca kartę oświadczenia woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia, daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie karty oświadczenia woli ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli. Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować, jednak najlepiej oświadczenie takie mieć przy sobie i poinformować najbliższych o swojej decyzji!


Skip to content