poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

O cyberprzemocy i uzależnieniu od komputera – rozmowa terapeuty z rodzicami naszych uczniówO cyberprzemocy i uzależnieniu od komputera – rozmowa terapeuty z rodzicami naszych uczniów

15 maja odbyła się szkolna wywiadówka.

Rodzice uczniów z klas I Techników: Logistycznego, Hotelarskiego, Ekonomicznego, Handlowego spotkali się z terapeutą uzależnień Dariuszem Soborczykiem, z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii, Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie.

Mowa była o ważnym problemie – mianowicie cyberprzemocy i uzależnieniu od  komputera, gier komputerowych.

„Co robić, by dziecko nie zostało ofiarą cyberprzemocy?

Chronić dziecko na portalach społecznościowych. Jeśli my sami decydujemy się zamieszczać wizerunek i dane naszego dziecka na własnych kontach profilowych, róbmy to z rozwagą. Nie zamieszczajmy niczego, co mogłoby ośmieszyć dziecko i być wykorzystane do złych celów. Dbajmy o ustawienie statusu prywatności, by do prywatnych informacji dopuszczać tylko swoich znajomych. Jeśli nasze dziecko chce mieć własne konto na portalu społecznościowym, dołączmy do jego znajomych i śledźmy to, co zamieszcza. Warto przeprowadzić wcześniej rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń ze strony innych użytkowników portalu.

Gońmy dzieci w edukacji multimedialnej. Jeśli chcemy być na bieżąco, musimy interesować się i orientować w tym, w czym uczestniczy nasze dziecko. Śledźmy nowe strony dla dzieci i młodzieży, orientujmy się w tym co jest na czasie. To pozwoli być bliżej zainteresowań dzieci  i w porę ostrzec je przed niebezpieczeństwem.

Chrońmy hasła i loginy. Uczulmy dziecko, że hasła dostępowe każdy powinien chronić i nie przekazywać swoim znajomym. Sami też nie zdradzajmy dzieciom naszych własnych haseł i loginów, by nie mogły się pod nas podszywać.

Przestrzegajmy przed internetowymi znajomościami. Jeżeli dziecko poznało kogoś przez Internet, należy je uświadomić, że w sieci nie każdy jest tym, za kogo się podaje. Dziecko musi wiedzieć, że nie może takiej osobie zdradzać zbyt szczegółowych danych na swój temat i wysyłać prywatnych zdjęć czy filmów. Nie pozwólmy na spotkanie w „realu” z nowopoznaną osobą, a jeśli już – idźmy tam razem z dzieckiem. W przypadku nastolatków , zakazy mogą nie być skuteczne. Wówczas  dziecko musi wiedzieć, że na takie spotkanie powinno umówić się w publicznym miejscu, a rodzicom dać pełną informację z kim i gdzie wychodzi.

Budujmy zaufanie. Najważniejszy jest dobry kontakt z własnym dzieckiem. Wtedy jest też i pewność, że w sytuacji, gdyby dziecko padnie ofiarą cyberprzemocy, zwróci się z tym problemem do nas. To bardzo ważne, bo np. ośmieszenie dziecka wywołuje u niego ogromne emocje, z którymi samo może sobie nie poradzić i wówczas będzie potrzebować pomocy.

Co robić, gdy dziecko padło ofiarą cyberprzemocy w internecie?

Zgłośmy problem do odpowiednich instytucji. Jeśli zapoznamy się z dokładną specyfiką ataku, zbierzmy wszelkie dowody (zrzuty ekranu z karalnymi treściami, linki do stron, wydruki itd.) i albo zgłośmy na policję (jeśli doszło do naruszenia prawa), albo do instytucji chroniącej użytkowników Internetu przed szkodliwym działaniem. Dzieci  też powinny wiedzieć, do kogo można zgłosić nadużycia w Internecie. Pokażmy im, że są fundacje, programy społeczne, kampanie i instytucje, a nawet psychologowie, do których można anonimowo udać się po pomoc.

Zgłośmy problem administratorowi strony, na której doszło do nadużycia, prosząc go o wykasowanie szkodliwych treści.

Jeśli dziecko jest załamane, w dużym stresie, ma lęki, a my nie umiemy mu pomóc, należy zgłosić się do specjalisty np. psychologa.”


Skip to content