poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

„O architekturze barokowej u o. Paulinów”„O architekturze barokowej u o. Paulinów”

W dniu 29.09.2016r. uczniowie Technikum Budowlanego z klas IIITb, oraz IV Tb wraz z opiekunami mgr inż.Beatą Królikowską  i inż. Pawłem Moską uczestniczyli w wycieczce do kościoła p.w. Ducha Świętego w Wieruszowie, którego gospodarzami są o.Paulini.

Lekcja o architekturze baroku odbyła się, więc w bardzo osobliwym miejscu.

Młodzież przywitał przeor tutejszej parafii i klasztoru o.Piotr Polek.

Początki klasztoru oo. Paulinów w Wieruszowie wiążą się z wieluńskim sędzią Bernardem Wieruszem. Ufundował on w 1401 roku klasztor przy drewnianym kościółku pw. Świętego Ducha, położonym nad Prosną u bram miasta Wieruszowa. W 1612 r. klasztor został zniszczony przez pożar. Został on odbudowany w 1632 r. jako pierwsza murowana budowla sakralna w mieście.

Zbudowany jest na planie krzyża z orientowanym na wschód prezbiterium oraz dwiema bocznymi kaplicami. Nawa i prezbiterium mają sklepienia kolebkowe z lunetami, a kruchta sklepiona jest kolebką krzyżową. Trójosiową fasadę stanowią dwie wieże, rozdzielone barokowym portalem. Kościół dawniej pokryty był gontem, posiadał nieistniejącą obecnie małą wieżę zwaną sygnaturką.

Budowle nie tylko sakralne z okresu baroku charakteryzowały elementy o nieregularnych dekoracyjnych kształtach. Detale architektoniczne traktowane z rzeźbiarskim kunsztem przybierają postać aniołów, muszel, motywów roślinnych w postaci liści, girlandów, wieńcy. Dobór barw pastelowych, jak i złoceń tworzy wnętrza przepełnione ruchem.

Wnętrze kościoła wieruszowskiego zdobi dziewięć ołtarzy ( z reliktami świętych: Grzegorza, Kandydy, Maksyma i Witalista), główny ze sceną ukrzyżowania. Na uwagę zasługują stalle umieszczone po obu stronach prezbiterium. Nad głównym wejściem znajduje się chór z organami. Z prawej strony od wejścia znajduje się wykonana w stylu barokowym drewniana ambona. Do kościoła przylega klasztor wzniesiony na planie prostokąta z wirydarzem w środku.

Barok to również styl łączący obiekt z otoczeniem. Budowle zwłaszcza pałace i rezydencje komponuje się wraz z architekturą ogrodów: fontannami, altankami, grotami wzbogaconymi  kompozycjami geometrycznymi krzewów, szpalerów drzew, kwietników oraz wielopoziomowymi schodami tarasowymi.

Odrobina historii w murach kościoła i klasztoru pozwoliła poczuć atmosferę tamtych chwil, w których ten piękny obiekt na naszej ziemi powstawał.


Skip to content