poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Niepodległa…Niepodległa…

„Miejcie nadzieję!… Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

Miejcie odwagę!… Nie tę jednodniową,
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
Nie da się zepchnąć ze swego stanowiska.

Miejcie odwagę… Nie tę tchnącą szałem,
która na oślep leci bez oręża,
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem
Przeciwne losy stałością zwycięża.(…)”.
Adam Asnyk

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych składa podziękowania na ręce artystów szkolnych i ich opiekunów, którzy uczcili Święto Niepodległości  świetnym, chwytającym za serce  montażem słowno- muzycznym.

Oprócz prawdziwie wielkich słów o miłości ojczyzny, mogliśmy także zadumać się nad naszym nie zawsze szczerym patriotyzmem codziennym. Patriotyzmem, który traci swój sens , bo wykorzystujemy go coraz częściej  do narodowych waśni i swarów.

Artyści  w odgrywanych scenkach dobrze pokazali, jak trudno znaleźć się młodemu człowiekowi w świecie dzisiejszych trendów politycznych.
„Patriotyzm to szczęśliwe życie rodzinne. Rodziny tworzą naród. To właśnie rodzice uczą nas miłości do siebie samych, bliźnich i do swojej ojczyzny.”
„Do Tych, którzy mnie słyszą mówię: Miejcie nadzieję. Nieszczęścia, które na nas spadają są wynikiem pychy i strachu ludzi, którzy boją się odmienności. Nie walczcie o nienawiść, tylko niekochani nienawidzą. Niekochani i nienaturalni. Nie ulegajcie tym okrutnikom o mózgach i serach maszyn. Nie jesteście maszynami. Jesteście ludźmi. Macie w sobie miłość do człowieczeństwa i do ojczyzny. Walczymy o lepszy świat, o rozsądny świat, gdzie nauka i postęp doprowadzą do szczęścia wszystkich. Wolno swój naród więcej kochać, nie wolno nikogo nienawidzić”.

Podziękowania dla wokalistek: Małgorzaty Bystrek, Weroniki Malik, Aleksandry Tomczyk, Oliwii Froń.

Za recytację dla Agnieszka Melkowskiej i  Natalii Sułkowskiej.

Narratorzy: Marta Kowalińska, Grzegorz Różański.

Inscenizacja: Wiktoria Małys, Hubert Owczarski, Szymon Musiał, Adam Cyga, Piotr Mazurowski, Adrian Michalski, Jakub Jaśniak, Dagmara Kanicka, Dagmara Kasprzak.

Obsługa sprzętu: Mateusz Kruszczyński, Mikołaj Fischer.
Opiekunowie: nauczycielka języka polskiego Ewelina Heidt oraz nauczyciel historii Krzysztof Gałęza.

Szczególne uznania za  występ wokalny Artura Janasa, któremu towarzyszył na gitarze elektrycznej Sebastian Owczarek. Ich interpretacja piosenki „Nie gniewaj się na mnie Polsko…” (z repertuaru zespołu Sztywny Pal Azji) – zrobiła wrażenie…  gratulujemy!

Ważnym punktem uroczystości był moment, w którym wszyscy obecni na sali powstali i chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego, byłego Dyrektora szkoły Jerzego Ajtnera.  


Skip to content