poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakupione książkiNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zakupione książki

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Wykaz Książek zakupionych do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Stanisława Staszica w Wieruszowie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


Skip to content