poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Na trwałych fundamentachNa trwałych fundamentach

Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”. Zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest na etapie projektu i niezbędnych do tego badań geologicznych.

W dniu 08.10.2019r. uczniowie klasy IThb i IITib Technikum Budowlanego ZSP w Wieruszowie uczestniczyli w lekcji praktycznej w trakcie prowadzenia odwiertów geologicznych na placu, gdzie powstanie obiekt.

Właściciel firmy geologicznej Geopartners z Poznania pan mgr inż. Gniewojar Marchwiński zapoznał uczniów z sposobami pobierania próbek gruntów, ich opisem, rodzajem gruntów i ich przydatnością do celów budowlanych, dokumentacją geologiczną itp. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wykonuje się odwierty sposobem mechanicznym, oraz jak można wykonać odwierty na różnych głębokościach.

Poznali rodzaje gruntu występujące na określonych głębokościach, samodzielnie wykonywali badania makroskopowe dla gruntów spoistych stosując próbę tzw. wałeczkowania.

Na terenie, gdzie wzniesiony zostanie budynek wykonanych zostało pięć odwiertów o głębokościach 6 i 10m. Rodzaj gruntu, jego miąższość, ułożenie warstw oraz inne cechy będą decydowały o rodzaju zastosowanych fundamentów pod przyszły obiekt.

Ta budowa, dla uczniów- to teoria i praktyka przez najbliższe 2 lata na wyciągnięcie ręki.


Skip to content