poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Międzynarodowy Dzień Tolerancji – 16 listopadaMiędzynarodowy Dzień Tolerancji – 16 listopada

Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

W takim dniu jak dziś słowo “tolerancja” jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Czy jednak wiemy co tak naprawdę oznacza ten termin?

Tolerancja to pojęcie, którego coraz częściej używamy bez głębszej refleksji nad jego znaczeniem – używamy go chętnie, gdyż stało się „modne” i pozytywnie się nam kojarzy. Aby znaczyło ono dla Nas wszystkich coś więcej aniżeli pusty slogan – zapraszam do wspólnej refleksji.

Za Deklaracją na Temat Zasad Tolerancji, w której Państwa członkowskie UNESCO zdefiniowały pojęcie tolerancji , możemy przedstawić ten termin w następujących hasłach:

TOLERANCJA TO:

· respektowanie cudzych praw i cudzej własności;

· uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;

· umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;

· docenianie rozmaitości kultur;

· otwarcie na cudze myśli i filozofię;

· ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;

· uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Tolerancja nie może oznaczać po prostu biernej akceptacji odmienności innych ludzi. Musi pociągać za sobą aktywne starania nas wszystkich, by poznać się lepiej nawzajem, zrozumieć źródła różnic pomiędzy nami i odkryć to wszystko, co jest najlepsze w naszych przekonaniach i tradycjach. Tylko w wyniku takiego procesu poszukiwania możemy zdać sobie sprawę, że to, co nas łączy jest dużo silniejsze od tego, co nas dzieli. Promocja tolerancji i poszanowania drugiego człowieka ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu wszelakich odmienności.

Cele Dnia Tolerancji:

· uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji;

· przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię;

· kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

· odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji;

· zmobilizowanie opinii publicznej w temacie tolerancji i informowania o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;

· wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

BĄDŹMY TOLERANCYJNI NIE TYLKO DLA INNYCH – RÓWNIEŻ DLA SIEBIE!

Zdjęcie: http://www.park.info.pl/dzien-tolerancji/


Skip to content