poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Mechatronicy i mechanicy podsumowują praktyki zawodoweMechatronicy i mechanicy podsumowują praktyki zawodowe

W miesiącu październiku uczniowie klas III Technikum Mechanicznego i Mechatronicznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyli praktykę zawodową w lokalnych firmach i zakładach produkcyjnych.

Uczniowie i Dyrekcja Szkoły składają podziękowania:

  • Pfleiderer Prospan S.A. Wieruszów,
  • Wielton S.A. Wieluń,
  • Przedsiębiorstwo Okuć Meblowych i Konstrukcji Lekkich Alojzy Nowak, Olszowa,
  • Propart Sp. z o.o. Mianowice,
  • Zakład Usługowo-Handlowy Mechanika Pojazdowa Andrzej Łytkowski, Czastary,
  • Zakład Produkcyjno-Handlowy Nailex Maciej Spólny, Węglewice.

Praktyka zawodowa to bardzo ważne ogniwo szkolenia przyszłych techników. Priorytetem dla szkoły jest, aby praktyka odbywała się w realnych warunkach zakładu pracy, wdrażała do obowiązków pracownika, dała możliwość przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczną.

Praktyki odbyły się z zastosowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednocześnie podczas rozmów szkolnego opiekuna praktyk z pracodawcami – wynika, że istnieje na rynku pracy zapotrzebowanie na mechatroników, mechaników, tokarzy, ślusarzy, frezerów, elektryków. Uczniowie na praktyczną naukę zawodu (zasadnicza szkoła zawodowa) zostaną bardzo chętnie przyjęci np. w przedsiębiorstwie p. Alojzego Nowaka w Olszowej.

Pragniemy przedstawić relację z zakończenia praktyk w firmie Pfleiderer Prospan S.A., w Przedsiębiorstwie Okuć Meblowych i Konstrukcji Lekkich w Olszowej i w firmie Propart Sp. z o.o w Mianowicach.

Opiekę nad uczniami w Pfleiderer Prospan S.A. sprawowali: Jarosław Kardaś, Romuald Kijak, Tomasz Radziejowski, Adam Radziejowski i Grzegorz Jaroch, w przedsiębiorstwie p. Alojzego Nowaka w Olszowej – p. Grzegorz Golas a w firmie Propart Sp. z o.o. – p. Krzysztof Możdżanowski . Zarówno uczniowie jak i opiekunowie praktyk podkreślali bardzo dobre wzajemne relacje.

Dziękujemy więc raz jeszcze, za współpracę i wysoce merytoryczne przeprowadzenie praktyk zawodowych.


Skip to content