poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Maria Kukuła w finale krajowym Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-LogistycznejMaria Kukuła w finale krajowym Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

38 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski zakwalifikowało się do finału V Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet Gdański.
Wśród nich znalazła się uczennica IV klasy Technikum Logistycznego  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica – Maria Kukuła.
22 – 23 kwietnia odbędą się zawody finałowe, ogłoszenie listy laureatów i finalistów 23 kwietnia 2021.
Życzymy powodzenia w finale!

Realizując wyrażone przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego idee humanizmu w postaci ogólnoludzkiego prawa do zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz przygotowania się do wykonywania pracy zawodowej, w szacunku dla prawdy i sumienności oraz w atmosferze wzajemnej życzliwości, kontynuując tradycje transportowe byłego Wydziału Transportu oraz w oparciu o aktualny potencjał naukowo-dydaktyczny w dziedzinie transportu, spedycji i  logistyki, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Spedycyjno-Logistyczną.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego stawia sobie następujące cele organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej:
a) zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych problematyką spedycyjną i logistyczną z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań w charakterze studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
b) upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie transportu, spedycji i logistyki,
c) poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora, technika logistyka, technika eksploatacji portów i terminali oraz magazyniera-logistyka.


Skip to content