poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Livello Sofa Sp. z o.o. – obejmuje patronat nad uczniami w zawodzie tapicer – podpisano porozumienieLivello Sofa Sp. z o.o. – obejmuje patronat nad uczniami w zawodzie tapicer – podpisano porozumienie

31 marca 2020 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie miało miejsce ważne wydarzenie.

Nastąpiło  podpisanie porozumienia pomiędzy naszym zespołem szkół-  reprezentowanym przez  Dyrektor Małgorzatę Nikodem – a producentem mebli tapicerowanych  spółką Livello Sofa Sp. z o.o., którą reprezentowała p. Monika Józefowska. Porozumienie dotyczyło powstania klasy patronackiej w zawodzie tapicer.

Wypowiedź p. M. Józefowskiej :„ Wydarzenie wielkie, zmieniające bieg historii szkolnictwa zawodowego w powiecie wieruszowskim, bo pierwszy raz patronat nad uczniami w danym zawodzie obejmuje zakład pracy – wszystko odbyło się kameralne, ze względu na trwającą kwarantannę. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej jesteśmy przygotowani na nowy rok szkolny 2020/2021.

Dla niezorientowanych: Co oznacza patronat Livello Sofa? W największym skrócie to kompleksowa nauka zawodu od nauki teoretycznej po praktyczną w zawodzie tapicer wraz z organizacją egzaminu czeladniczego organizowanego w siedzibie firmy. Natomiast teoretyczną naukę zawodu niegdyś realizowaną w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sieradzu, obecnie (dla zawodu tapicer) będzie realizowana w siedzibie ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie. Bez konieczności wyjazdu na kursy do ośrodka zamiejscowego w Sieradzu. Muszę  przyznać, że było dużo pracy, ustalania drobiazgów i prawniczych niuansów, ale moja obietnica sprzed kilku miesięcy została  spełniona.”
Gratulujemy!

Kroki formalne przyjęcia do Szkółki Tapicerskiej Livello:

  1. Logowanie i wybór Branżowej Szkoły I stopnia (maj-czerwiec)
  2. Kontakt z pracodawcą Livello, który zaświadcza stosownym dokumentem, że posiada odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne instruktora nauki zawodu: tapicer, szwaczka, krojcza.
  3. Skopiowanie świadectwa ukończenia szkoły, które będzie potrzebne zarówno przy przyjęciu do szkoły, jak też przy podpisaniu umowy z pracodawcą (umowę podpisuje w obecności uczenia jego opiekun prawny)
  4. Zgłoszenie się na bezpłatne badania lekarskie- lekarza medycyny pracy w dn. 11.07. br. godz.8:00
  5. Dostarczenie do szkoły w dniach 11.07.19 – 16.07.19 r.:
  • oryginału świadectwa
  • zaświadczenie lekarskie
  • zaświadczenie o możliwości odbywania praktyk w Livello
  • + dokumentami wymaganymi przez szkołę np. zdjęcia, ankieta itp.

http://zsp.wieruszow.pl/spotkanie-z-uczniami-w-livello/ 


Skip to content