poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Koperta Życia – przyśpiesza wdrożenie leczenia ratującego życieKoperta Życia – przyśpiesza wdrożenie leczenia ratującego życie

Profilaktyka zakażeń wirusowych i nie tylko!
Drodzy uczniowie! Zachęcamy do wypełnienia „ Koperty  życia” i powieszenia jej w domu  w widocznym miejscu, np. przy łóżku, na lodówce, na drzwiach pokoju.  Szczególnie jest to ważne w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia .
W kopercie należy podać:  numer do osób kontaktowych,  wpisać choroby przewlekłe i przebyte, uczulenia oraz przyjmowane leki.
Koperta ta może dotyczyć  Was lub najbliższe Wam osoby, szczególnie starsze.

https://kopertazycia.pl/

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w momencie pomocy udzielanej przez Ratownictwo Medyczne, ułatwi to Ratownikom Medycznym i Lekarzowi zbieranie wywiadu i przyśpieszy wdrożenie odpowiedniego leczenia ratującego życie.
Prosimy o poinformowanie i pomoc w wydrukowaniu i wypełnieniu karty swoim bliskim, szczególnie babciom, dziadkom, osobom mieszkającym samotnie oraz o umieszczenie jej w widocznym miejscu.

https://www.wroclaw.pl/files/seniorzy/Koperta_Zycia.pdf


Skip to content