poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs z języka angielskiego „WARTO ZOBACZYĆ, WARTO PRZECZYTAĆ”Konkurs z języka angielskiego „WARTO ZOBACZYĆ, WARTO PRZECZYTAĆ”

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, polskie władze wydały zalecenie, by w miarę możliwości nie opuszczać swoich domów i mieszkań. Wszyscy mamy wiec trochę więcej czasu niż zwykle. Czas ten można wykorzystać pożytecznie na wiele różnych sposobów, choćby na czytanie zaległych lektur i oglądanie filmów, na które nie było czasu pójść do kina lub obejrzenie ich w telewizji czy w Internecie. Wszystkim życzymy miłego i pożytecznego wykorzystania czasu wolnego w trakcie pandemii i przy okazji zachęcamy wszystkich  uczniów do udziału w konkursie z języka angielskiego na recenzję ulubionej książki lub filmu w języku angielskim !

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorzy konkursu: mgr Agata Damasiewicz i mgr Magdalena leszczyńska

Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas naszej szkoły

Cele konkursu:

 1. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,
 2. promowanie szlachetnego współzawodnictwa,
 3. umacnianie wiary we własne siły,
 4. wykrywanie uzdolnionej młodzieży,
 5. promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży
 6. pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
 7. kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim lub filmowym

Termin złożenia prac u organizatora do 08.05.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników15.05.2020r.

Nagrody za uczestnictwo:

 • Laureaci zostaną wyłonieni spośród każdej grupy wiekowej (klasy 1-3)
 • Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w konkursie uzyskują następujące nagrody:
 • za pierwsze miejsce: celująca ocena cząstkowa z języka angielskiego, za drugie i trzecie miejsce: bardzo dobra ocena cząstkowa z języka angielskiego.
 • dyplom uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

 • Przystąpienie do konkursu oraz dostarczenie recenzji książki lub filmu jest jednoznaczne ze zgodą na jej opublikowanie na szkolnej stronie oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki lub filmu w języku angielskim
 • Recenzja powinna posiadać jednego autora i być przez niego napisana samodzielnie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.
 • Każdy uczestnik składa tylko 1 niepublikowaną i nienagradzaną nigdzie wcześniej recenzję.
 • Prace powinny być napisane na komputerze i opisane według wzoru: hasło konkursu „WARTO ZOBACZYĆ , WARTO PRZECZYTAĆ”, imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, a także tytuł i autor recenzowanej książki, tytuł filmu, reżyser, aktorzy…
 • Wielkość pracy: do 2 stron A-4, rozmiar czcionki:14
  Recenzje należy przesłać na adres:

damasiewiczagata@gmail.com

 • Prace konkursowe nie będą zwracane.
 • Prace oceniać będzie jury w osobach: mgr Agata Damasiewicz oraz mgr Magdalena Leszczyńska
 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.

Skip to content