poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs Plastyczny na plakat promujący Bibliotekę i CzytelnictwoKonkurs Plastyczny na plakat promujący Bibliotekę i Czytelnictwo

Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

ogłasza

Konkurs Plastyczny
na plakat promujący
Bibliotekę i Czytelnictwo

CELE:

 • rozbudzanie zainteresowania biblioteką
 • zachęcanie uczniów do czytania
 • twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

REGULAMIN KONKURSU

 • konkurs trwa od 01.10.2015 r. do 16.11.2015 r.
 • konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły
 • zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu z hasłem przewodnim zachęcającym do czytania   i promującym bibliotekę przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych
 • każda klasa proszona jest o wykonanie co najmniej trzech plakatów:
 • prace wykonane  na brystolu należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 16.11.2015 r.
 • prace mogą być wykonane w dowolnej technice  plastycznej i opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę
 • oceny prac dokona powołane przez organizatora Jury
 • podsumowanie Konkursu odbędzie się na uroczystości szkolnej
 • autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrodypamiątkowe dyplomy

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ NAUCZYCIELE POLONIŚCI

oraz HALINA PALUCH (nauczyciel bibliotekarz)


Skip to content