poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwoKonkurs na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zapraszamy uczniów z wszystkich klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie do udziału w konkursie na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
 2. Adresaci konkursu:
 • uczniowie naszej szkoły
 1. Cele konkursu:
 • zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych
 • popularyzacja czytelnictwa i biblioteki
 • rozwijanie kreatywności oraz edukacja i kształtowanie młodego czytelnika.
 1. Hasła promujące bibliotekę i czytelnictwo należy złożyć w bibliotece szkolnej w formie wydruku komputerowego, do dnia 17.11.2017 r.
 2. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z danymi osobowymi autora (imię , nazwisko, klasa).
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno hasło.
 4. Oceniana będzie oryginalność, pomysłowość oraz adekwatność do tematu konkursu. Hasła nie mogą się powtarzać, takie prace nie będą oceniane.
 5. Najlepsze hasła zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i wystawce bibliotecznej.
 6. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością biblioteki szkolnej.

ZAPRASZAMY


Skip to content