poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w WieruszowieKonkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie (pdf)

Klauzula informacyjna RODO (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.


Skip to content