poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs języka angielskiego LET’S LISTEN LET’S READKonkurs języka angielskiego LET’S LISTEN LET’S READ

13 stycznia 2016 roku w naszej szkole  odbyła się 1 edycja konkursu z języka angielskiego ‘LET’S LISTEN LET’S READ’. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 2, 3 i 4.

Celem konkursu było wzmocnienie motywacji uczniów do doskonalenia sprawności językowych, doskonalenie wiedzy w zakresie określonego słownictwa oraz umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem. Uczniowie otrzymali zestawy materiałów, z których przygotowywali się do udziału w konkursie, a przy okazji utrwalali słownictwo tematyczne z zakresu rozszerzonego przed egzaminem maturalnym!!!

Elementami konkursu było czytanie oraz słuchanie ze zrozumieniem tekstów z zakresu rozszerzonego egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz definicje leksykalne.

Laureatami konkursu zostali:

Pierwsze miejsce – Patryk Wróbel z klasy 3 Ti

Drugie miejsce – Monika Kuzaj z klasy 3 Thho

Trzecie miejsce – Mariusz Myszor z klasy 2 Ttb

Gratuluję zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie.

Organizator konkursu:  mgr Agata Damasiewicz.

jloan


Skip to content