poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs filmowy: „Moja szkoła – mój wybór”Konkurs filmowy: „Moja szkoła – mój wybór”

Zapraszamy kreatywnych uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.

CELE KONKURSU:

 1. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
 2. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
 3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
 4. Promocja szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 5. Zainteresowanie uczniów gimnazjum ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski.

Oto zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski oraz dla uczniów klas III gimnazjum z terenu powiatu wieruszowskiego.
 2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  I kategoria – uczniowie III klas gimnazjalnych,
  II kategoria – uczniowie klas ponadgimnazjalnych.
 3. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 2 osoby).
 4. Na konkurs każdy uczestnik lub zespół może przesłać jeden film.
 5. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 5 minut.
 6. Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorze/autorach: imię, nazwisko autora/autorów, nazwa szkoły, do której autor/autorzy uczęszczają, miejscowość.
 7. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, reportaż).
 8. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
 9. Prace będą oceniane przez niezależną komisję, której werdykt jest ostateczny.
 10. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność, wartość merytoryczna.

ZGŁOSZENIA

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem należy składać do dnia 30 kwietnia 2016 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów

W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje:
powiat-wieruszowski.pl/%E2%80%9Emoja-szkola-moj-wybor%E2%80%9D-konkurs-filmowy.html

plakat_filmowy


Skip to content