poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Konkurs – „Dyktando Świąteczne”Konkurs – „Dyktando Świąteczne”

W dniu 16 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica na sali konferencyjnej szkoły, odbył się Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego „Dyktando Świąteczne”.

Konkurs ten miał na celu nie tylko sprawdzenie umiejętności pisania tekstu ze słuchu, lecz również promowanie nauki języka angielskiego, rozwijanie pasji do języka, kształcenie umiejętności językowych i kompetencji językowych, wzbogacenie wiedzy w zakresie leksyki i gramatyki języka angielskiego.

W konkursie udział wzięło 22 uczniów, czołowe miejsca zajęli:

  1. miejsce DANIEL OKOŃ kl. 3 Ti
  2. miejsce WOJCIECH BEZEN kl. 3 Ti
  3. miejsce NATALIA PIWOWAR kl. 2 Ti

Gratuluję i dziękuję za udział Wszystkim Uczestnikom.

Opiekunem konkursu była mgr Agata Damasiewicz.