poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Kolejny sukces Marii Kukuły z klasy IV Technikum LogistycznegoKolejny sukces Marii Kukuły z klasy IV Technikum Logistycznego

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczennica klasy IV Technikum Logistycznego Maria Kukuła zakwalifikowała się do etapu finałowego X edycji Olimpiady Logistycznej MWSLiT organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Gratulacje! 
Organizatorem X edycji Olimpiady Logistycznej MWSLiT jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT) z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19B we Wrocławiu.
Patronat merytoryczny nad Olimpiadą Logistyczną sprawuje The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) – Polska: organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży TSL, której celem jest propagowanie, wspieranie wiedzy, nauki o logistyce i transporcie.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, zainteresowanych branżą TSL (Transport – Spedycja – Logistyka).

Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania logistyką oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z obszaru logistyki, a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów, posiadających potencjał do pracy w zawodzie logistyka.

Olimpiada jest przeprowadzana na przygotowanej przez Organizatora platformie konkursowej: www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu


Skip to content