poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Kolejne Kursy Zawodowe dla uczestników i absolwentów HP 5-20 i MCK w WieruszowieKolejne Kursy Zawodowe dla uczestników i absolwentów HP 5-20 i MCK w Wieruszowie

Informacja na temat kursu nadesłana przez Kadrę Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieruszowie:

„Młodzież to dla nas priorytet, nieustannie stawiamy na jej rozwój i poszerzanie umiejętności oraz kwalifikacji, które pomogą w łatwiejszym wejściu na rynek pracy.
W związku z tym dnia 31.08.2021r. rozpocznie się w Wieruszowie kolejny już w tym miesiącu kurs zawodowy dla uczestników i absolwentów Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie.
Tym razem będzie to kurs: ,, Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem z bezpieczną wyminą butli gazowej’’ i będzie realizowany w terminie 31.08.2021r.- 14.09.2021r.
Założeniem kursu jest przede wszystkim nabycie umiejętności obsługi wózka widłowego, co  w znaczący sposób przełoży się na zwiększenie szansy młodzieży  w znalezieniu stabilnej pracy w większości branż. Operatorzy są potrzebni zarówno w ogromnych magazynach i składach, ale także w mniejszych przedsiębiorstwach. Program kursu zawodowego składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to wiedza teoretyczna, druga część obejmuje zajęcia praktyczne i zakłada korzystanie ze sprzętu i naukę jego obsługi. Szkolenie będzie zakończone, niezbędnym do uzyskania uprawnień, egzaminem przeprowadzonym przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego.”

Młodzieżowe Centrum Kariery
98-400 Wieruszów, ul. Rynek 14
tel. 627 810 293      


Skip to content