poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

IV Konkurs Wiedzy Hotelarskiej w ŁodziIV Konkurs Wiedzy Hotelarskiej w Łodzi

W dniu 15 kwietnia 2016r. uczennice Technikum Hotelarskiego: Aleksandra Kopacka – kl. III, Natalia Dyszlewska – kl. II i Kinga Siwik – kl. II  pod opieką mgr inż. Jadwigi Kołodziej, wzięły udział w drugim etapie Regionalnego Konkursu Wiedzy Hotelarskiej w Łodzi.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap trwający 60 minut polegał na rozwiązywaniu testu. Z pośród uczestników wyłoniono 5 osób, które uzyskały największą liczbę punktów. Uczniowie  Ci zakwalifikowali się do II etapu – praktycznego.

Nasze uczennice mimo wysokich wyników nie zakwalifikowały się do etapu praktycznego.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, a zdobyte nowe doświadczenia zostaną wykorzystane w dalszej nauce.


Skip to content