poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacje dla rodziców: skład Rady Rodziców, korzystanie z e-dziennikaInformacje dla rodziców: skład  Rady Rodziców, korzystanie z e-dziennika

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica działa w roku szkolnym 2019/2020  w składzie:

Przewodniczący Rady Rodziców: p. Adam Śpigiel
zastępca przewodniczącego Rady Rodziców: p. Krzysztof Lota
skarbnik Rady Rodziców: p. Aneta Nowak.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów, przypominamy, że w tym roku szkolnym po raz pierwszy korzystamy z e-dziennika.

Rodzice uczniów nie zawsze mają  czas na rozmowę z wychowawcą.
Kilkanaście sekund przed komputerem i rodzic wie, czy jego dziecko było w szkole. Dowiaduje się także o tym, jakie dostało oceny oraz kiedy ma najbliższy sprawdzian.
Ci, którzy  chcą wiedzieć wszystko o swoim dziecku i pilnować jego postępów, dostali odpowiednie narzędzie do ręki.
Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie, ich rodzice(opiekunowie prawni). Abyście  mogli Państwo logować się do witryny systemu, musicie być zarejestrowani w bazie danych, w szczególności musi być wprowadzony Państwa adres e-mail, który jest loginem użytkownika. Hasło dostępu użytkownik tworzy sam podczas pierwszego logowania się do witryny systemu.

W systemie UONET+ rodzice mogą uzyskać dostęp do danych dotyczących ich dziecka (m. in.: ocen, frekwencji, uwag, planu lekcji, terminów sprawdzianów, zadań domowych) z urządzenia mobilnego, po zainstalowaniu aplikacji Dzienniczek+. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji, konieczne jest zarejestrowanie urządzenia mobilnego w systemie UONET+. Rejestrację przeprowadza się po zalogowaniu się użytkownika do systemu UONET+ na komputerze.
Prosimy o skorzystanie z poniższych linków, celem dokładnego zapoznania się z możliwością korzystania z e-dziennika.

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/24
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Logowanie-ucz-rodz.pdf

Urządzenia mobilne
http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/511
http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Dostep-mobilny.pdf

link do dziennika
https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatwieruszowski/ 


Skip to content