poczta@zsp.wieruszow.pl | telefon: 62 784 13 21 | faks: 62 784 17 71

ZSP Wieruszów

Informacje dla rodziców klas maturalnychInformacje dla rodziców klas maturalnych

W związku z decyzją Rządu o zawieszeniu zajęć dydaktyczno–wychowawczych, nie odbędzie się spotkanie z rodzicami klas maturalnych w dniu 19 marca br.

Wychowawcy klas maturalnych informują, że propozycje ocen końcowych  z poszczególnych przedmiotów będą dostępne w dzienniku elektronicznym.

O zagrożeniach oceną niedostateczną będziemy informować listownie.


Skip to content